bus auto fiets
Menu

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier, wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te leveren.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst. Indien je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning. 
 5. Indien een stel inschrijft en beide partners hebben zich ingeschreven als woningzoekende in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouwkoopwoningen van de gemeente Westland, dan kan/mag het oudste inschrijfnummer worden gehanteerd.
 6. Op het online inschrijfformulier vul je ook het nummer van het gemeentelijk registratiesysteem in. Sta je niet ingeschreven bij de gemeente, dan kun je je wel gewoon inschrijven voor de woningen van Van Buyten II. De kandidaten die staan ingeschreven bij de gemeente, krijgen alleen wel voorrang, waarbij de langst ingeschrevenen als eerste een woning krijgen toegewezen. 
 7. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 8. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.
 9. Deze inschrijving zal gecontroleerd worden door de gemeente Westland.

Inschrijftermijn

 1. Wanneer een formulier door Van Mierlo & Novaform is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn (13 juni 2022, 23.59 uur) is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. 
 2. Je ontvangt altijd een mailbevestiging na het verzenden van het formulier 
 3. Alleen wanneer er een woning voor je beschikbaar is (toegewezen wordt), neemt de makelaar persoonlijk contact met je op.  


Invullen formulier

 1. Indien je serieus belangstelling hebt in één of meerdere woningen, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven; alleen formulieren die via de website verstuurd worden, worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen. 
 3. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 4. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 5. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 6. Onvolledig ingevulde formulieren en/of stellen die zich dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing. 
 7. Bij de inschrijving tot 13 juni '22 geldt: indien je staat ingeschreven in het gemeentelijke registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen van de gemeente Westland, dan vul je dit inschrijfnummer (bestaande uit 6 of 7 cijfers) in op tabblad 3 van het inschrijfformulier van Van Buyten II. Indien je je na 13 juni inschrijft, is het registratiesysteem van de gemeente Westland niet meer relevant en worden deze gegevens dan ook niet meer gevraagd.
 8. Het is ook mogelijk om je zonder inschrijving in het gemeentelijk registratiesysteem in te schrijven voor Van Buyten II. Bij inschrijvingen vanaf 13 juni is het gemeentelijk registratiesysteem sowieso niet meer van toepassing.


De toewijzing

Na de sluitingsdatum (13 juni 2022, 23.59 uur) worden alle inschrijvingen gecontroleerd door de gemeente Westland en daarna worden de woningen toegewezen. De kandidaten die het langste staan ingeschreven in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouwkoopwoningen van de gemeente Westland, krijgen als eerste een woning toegewezen. Er worden echter alleen woningen toegewezen, die je als voorkeur hebt opgegeven op je inschrijfformulier. Indien er geen woningen meer kunnen worden toegewezen aan kandidaten die zich hebben ingeschreven in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouwkoopwoningen, dan worden deze woningen willekeurig toewezen door de ontwikkelaar. 
Na de sluitingsdatum gaat de gemeente alle inschrijvingen controleren. Het kost de gemeente circa 1 week om deze controle uit te voeren. 

Indien je een woning toegewezen hebt gekregen, dan neemt de makelaar contact met je op. De kandidaten die niet direct een woning toegewezen hebben gekregen, blijven reservekandidaat. Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer woningen beschikbaar komen, woningen de woningen weer toegewezen. Bij de kandidaten die zich voor 13 juni hebben ingeschreven, is het gemeentelijk toewijzingssysteem nog van toepassing. Zij krijgen voorrang t.o.v. de kandidaten die niet in dit systeem staan ingeschreven.  
Bij toewijzing zal de makelaar direct contact opnemen. 


Stappenplan na toewijzing

Afspraak plannen

 1. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen ontvangen bericht van de makelaar voor het inplannen van een afspraak. 
 2. Deze kandidaten ontvangen aanvullende documenten met meer detailinformatie zoals tekeningen, een technische omschrijving, informatie over meer-/en minderwerk etc.

Verkoopgesprek bij de makelaar

 1. Na de toewijzing heb je een verkoop- en informatie gesprek bij de makelaar. Dit gesprek vindt binnen enkele dagen na de toewijzing plaats.
 2. In dit gesprek is alle ruimte voor vragen en toelichting.
 3. We gaan ervan uit dat je de verkoopstukken vooraf hebt doorgenomen en we zodoende concreet met je vragen aan de slag kunnen tijdens dit gesprek. 

Beslissingstermijn 

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 1 week om tot een besluit te komen over de aankoop van je woning.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koop-/aannemingsovereenkomst op.
 3. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak. 

 De koop-/aannemingsovereenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder garantie van Woningborg.
 2. Meer informatie over deze garantie is te vinden op de website www.woningborggroep.nl. 
 3. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reserve kandidaat.
 4. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen, behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reserve kandidaten.

 Financieel advies

 1. Wij rekenen erop dat je, voordat jij je inschrijft, al voldoende informatie inwint op het gebied van financiële mogelijkheden. Er is ook een mogelijkheid om via de makelaar een hypotheekgesprek in te plannen.

 Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
 2. Van Mierlo & Novaform vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe